Stress

Stress


Der er ligeså mange måder at bliver stresset på, som der er mennesker. Derfor behandler jeg ikke stresstilstande ens.

 

Jeg vælger altid kognitiv adfærds terapi (KAT) som 1. valgs behandling ved stress, fordi det oftest er den metode der giver de hurtigste resultater. Det er en metode der betoner forandring, valg og omlægning af vaner. KAT kan overraskende hurtigt genoprette en  balance, så der opnås bedring.

 

Det gælder for rigtigt mange mennesker, at denne metode er virksom, men det gælder ikke for alle. Hvis der ikke opnås bedring allerede efter 1-2 samtaler, skifter jeg ofte fokus til din livssituation i større detalje, på de mennesker der omgiver dig, hvordan de taler om og tænker på dig, og hvordan du tænker om dem. På ønsker, drømme, mål eller frustrationer. Nogle gange vil jeg have fokus på følelser, eller på fravær af følelser, eller jeg vil måske spørge til væsentlige begivenheder der har fundet sted i dit liv.


Jeg har god erfaring med at samarbejde om at foretage justeringer på rutiner i forhold til eksempelvis søvn eller kost, og med at introducere mindfulness meditation som en metode der i mange tilfælde kan medvirke til at reducere indre uro. 

 

Jeg arbejder eksistentielt og samarbejdsbaseret. Med eksistentielt menes, at vi alle har til fælles som mennesker, at vi kan miste retning og have det sådan, at vi taber mening, eller at vi har oplevet tab, eller at vi er bange for at opleve tab. Det kan være tab af venner, status, arbejde, familie, anseelse, den slags som vi alle har til fælles at frygte.

 

Med samarbejdsbaseret menes, at det er centralt, om du føler dig forstået og hjulpet, om jeg kan møde dig på en måde, som du synes er væsentlig, for det der er vigtigt for dig.