ADHD

ADHD

 

Hvis du tror, at du måske har ADHD, eller du er diagnosticeret med ADHD, så er du måske plaget af symptomer som uro, irritation, hypertænkning, følelsesløshed, taber koncentration eller opmærksomhed hurtigt, dvs. falder ud af samtaler eller situationer, og bliver hurtigere udmattet, for så at køre op i en spids, og blive udmattet igen. Måske har du svært ved at tage initiativ, eller at rejse energi til at få noget afsluttet, du var i gang med. Måske taber du for hurtigt overblikket og hænger fast i irriterende detaljer.

 

De mest generende symptomer ved ADHD kan ofte behandles med medicin. Det er samtidigt også i en kombination med medicin eller alene, en mulighed at nedbringe flere af de nævnte symptomer med omlægning af vaner for daglig livsførelse og  kommunikation.

 

Mange former for livsførelse forværrer symptomerne ved ADHD, dette gælder særligt områder som kost, søvn, aftaleøkonomi, og mange af de andre vaner de fleste af os har, uden at tænke over dem.

 

Bestemte kommunikationsmønstre kan også forværre symptomerne ved ADHD til stor gene for dem der er involveret. Det gælder særligt kommunikationsstile som at påføre andre skyld og skam ved at håne eller kritisere dem, ofte ikke med vilje, dvs. ubevidst, eller ved brugen af forsvarsmekanismer, såsom beskyldning, benægtelse, projektion, introjektion osv. Ofte er disse forsvarsmekanismer et resultat af det symptom der omhandler dødhed eller følelsesløshed i kroppen. Begge dele er forbundet med et meget stort ubehag, fordi vi uden at kunne registrere egne følelser kommer i en tilstand af forhøjet vagtsomhed der er meget ubehageligt for vores system, fordi vi pludselig ikke kan registrere årsag og virkning, og så ophører den sammenhæng der er så vigtig for os som mennesker, med at eksistere.

  

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er 1. valgs behandling for ADHD, så der opnås forståelse for hvordan de nævnte besværligheder opstår, og så det bliver muligt systematisk at ændre på rutiner for daglig levet liv, og opnå større grad af trivsel og oplevet kontrol,  i almindelighed.