Depression

Depression

 

Fælles for mange der har depression er, at de mister væsentlig livsenergi. Livsenergien er bundet op i ubehagelige livshistoriske, eller aktuelle situationer. Flere har det sådan, at de føler tab, at de synes noget vigtigt er blevet taget fra dem, det kan være muligheder, drømme, positive ting. 

 

Mange har meget stærke følelser af ubehag, nogle gange i form af tvivl ,forvirring, eller skam. Skam i den forstand, at de ikke er helt det menneske, som de synes, de bør være. Nogle har stærke følelser af skyld, som bygger sig op, og som de grubler over. Det kan handle om noget, de synes de burde have set, have reageret hurtigere på, eller at de burde have hjulpet sig selv, eller have hjulpet andre bedre.

 

Fælles er det, at tanker kan køre i ring, man kan have svært ved at få kontrol over dem, og måske kan man ikke rigtigt få det anderledes på egen hånd. Mange har det sådan, at de tror, at de er en belastning for deres omgivelser, eller at de ikke er så vigtige eller spændende for andre mennesker, hvad der også bliver en forhindring i forhold til at dele med nogen, hvordan de faktisk har det. Mange tager et ansigt på, og lader som om, at alt er godt. Atter andre bliver svære at nå for andre, og lamme eller tomme i deres følelsesliv, og føler sig derved distanceret fra både sig selv, og fra andre.

 

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er 1. valgs behandling for depression. Til en start vil jeg ofte spørge om, hvad det er for nogle specifikke situationer der aktiverer/har aktiveret ovenstående, og derefter se på, om der er nogle gennemgående mønstre i hvordan du tænker eller handler, der står i vejen for,  at du kan få det anderledes, eller for at du kan få det, du måske håber på at opnå.


Jeg har erfaring med, at det sideløbende med at undersøge situationer og de tanker og handlinger der hører med til dem, er effektivt at behandle depression med psykodynamisk terapi.

 

Ifølge Psykodynamisk terapi er depression opstået i kraft af den tætte forbindelse vi har til de mennesker vi lever med, og depressionen skal derfor helbredes sammenholdt med forestillingen om de mennesker vi er tæt forbundet med, livshistorisk og aktuelt.  Det betyder, at jeg vil fokusere på din forbindelse med centrale mennesker i dit liv. 

 

Ifølge psykodynamisk teori er vores følelser kronen på vores person, og de er ubevidst definerende for de veje vi vælger at tage, og for de situationer der er med til at definere hvem vi er. Ifølge teorien er det sådan, at hvis vi ikke kan mærke hvad vi føler, kan det give alvorlige problemer som selvangreb i form af selvkritisk tænkning, selvbebrejdelser, tilbagetrækning og isolation, tomhed, forvirring, tvivl og ubeslutsomhed.

 

Det er ikke alle mennesker der kan indgå i denne terapiform, og det kan være krævende at indgå i denne form for terapi. Det er derfor nødvendigt at undersøge sammen med dig, om du er interesseret i den måde at arbejde på.