Vi tilbyder


Individuel terapi

(55 min.)


Jeg behøver ikke at klare tingene alene

 

Mange der opsøger samtaleterapi er i tvivl om, hvad der kan komme ud af det, om de bliver forstået og taget alvorligt. Om det nytter noget, og om de bliver set på, som om de er mærkelige, eller som hjælpeløse og afhængige.


Andre kommer med klart afgrænsede mål de ønsker at arbejde henimod, og de vil gerne kunne se vejen dertil mere klart.


Der er også nogle der kommer, fordi de har tabt forbindelsen til  andre, eller til sig selv,  og de har brug for nogen der kan være med til at se, hvordan de kan komme på sporet igen, eller finde en helt ny retning med og mening med deres livssituation. 


For rigtigt mange kan det være en blanding af det hele. 


Det er langt fra alle, der opsøger samtaleterapeutisk behandling, der har det dårligt, eller er i decideret mistrivsel. For nogle er det sådan, og så er det som regel for en kortere eller længere periode, ofte grundet forbigående stressbelastninger. Så er der nogle få, af de der opsøger samtaleterapeutisk behandling som har brug for længerevarende behandling.  En stor del af dem der opsøger behandling har oftest brug for at tale med en person, der ikke kender dem i forvejen, som kan lytte og forstå, og samtidig være en sparringspartner.