Metode

                                                                                       

Metode 

 

Ofte vil de første 1-2 samtaler indeholde et samarbejde om at lave en plan for samtalerne i et samarbejde med dig, rettet imod det eller de problemer, du henvender dig med. Men da mennesker er meget forskellige, er hvert enkelt forløb i princippet unikt.  Nogle ønsker ikke en plan, men har brug for mere tid . Jeg arbejder altid samarbejdsbaseret, og med respekt for individuelle forskelle.  Jeg kombinerer flere terapeutiske metoder på baggrund af forskningsbaseret viden, og mine erfaringer med hvad der virker for den enkelte.


Jeg har en efteruddannelse i Mentaliseringsbaseret behandling, men benytter altid også elementer fra følgende terapeutiske retninger:

 

Psykoanalyse 

KAT  - Kogntiv Adfærdsterapi

DAT  - Dialektisk Adfærdsterapi

Eksistentiel-humanistisk psykoterapi

Narrative eksternaliserende samtaler


Ovenstående retninger handler alle om, at jeg som regel er aktiv med at give feed-back i samtalen, da jeg gerne vil tilbyde nogle måder at forstå et problem på, eller tilbyde nogle redskaber, der kan overføres til dagligdagen. 


Jeg arbejder under psykologloven der forpligter til altid at handle med en høj grad af etisk forpligtelse, og i klientens bedste interesse. Dette indbefatter at jeg er underlagt tavshedspligt hvilket betyder, at jeg ikke kan videregive nogen informationer om dig til nogen parter, uden dit samtykke. Der er få undtagelser til tavshedspligten, som jeg altid oplyser om ved de første samtaler.