Metode
Terapi og behandling med børn

                                                                                       

Anja Mailund
 

Ofte vil de første 1-2 samtaler indeholde et samarbejde om at lave en plan for samtalerne i et samarbejde med dig, rettet imod det eller de problemer, du henvender dig med. Men da mennesker er meget forskellige, er hvert enkelt forløb i princippet unikt.  Nogle ønsker ikke en plan, men har brug for mere tid . Jeg arbejder altid samarbejdsbaseret, og med respekt for individuelle forskelle.  Jeg kombinerer flere terapeutiske metoder på baggrund af forskningsbaseret viden, og mine erfaringer med hvad der virker for den enkelte.


Jeg har en efteruddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi, men benytter altid også elementer fra følgende terapeutiske retninger:

 

Psykoanalyse 

KAT  - Kogntiv Adfærdsterapi

DAT  - Dialektisk Adfærdsterapi

Eksistentiel-humanistisk psykoterapi

Narrative eksternaliserende samtaler


Ovenstående retninger er alle evidensbaserede som betyder, at der er både kvalitetssikring og ensretning i forhold til hvilke metoder der er egnede til at undersøge psykologiske problemstillinger, og at give virkningsfuld terapi og behandling med.


Jeg arbejder under psykologloven der forpligter til altid at handle med en høj grad af etisk forpligtelse, og i klientens bedste interesse. Dette indbefatter at jeg er underlagt tavshedspligt hvilket betyder, at jeg ikke kan videregive nogen informationer om dig til nogen parter, uden dit samtykke. Der er få undtagelser til tavshedspligten, som jeg  oplyser om ved de første samtaler.Jeg har nogle gange terapihunden Molly med i klinikken. Hvis det er aftalt med dig forinden. Hun er ofte med om lørdagen, da jeg er klinikken hver 2. lørdag.


Terapi og behandling med børn


Forskellen på terapi og behandling er, at behandling altid følger en manual, og dette gør terapi ikke nødvendigvis. De fleste diagnoser er behandlingskrævende, for at nedbringe risikoen for længerevarende negtiv påvirkning på barnet. Der er udarbejdet manualer som er nationale kliniske retningslinier for hvordan diagnoserne bedst bør behandles. I de fleste tilfælde benytter jeg Kognitiv adfærdsterapi, som er manualbaseret behandling af diagnoser og mistrivsel, og som er anerkendt som førstevalgsbehandling, fordi der er god effekt på langt de fleste mennesker. 


Som regel kombinerer jeg Kognitiv adfærdsterapi med samtaleterapi funderet i humanistisk psykologi. Den Humanistiske psykologi er grundlæggende for hvordan langt de fleste psykologer praktiserer, og betyder, at det er barnets egne behov, ønsker og initiativer der anerkendes, med det formål at understøtte barnet og tilbyde en tryg atmosfære, der giver barnet plads til at udforske nogle af de emner, som barnet synes er svære at håndtere. Når barnet får feedback, hvadenten det er i form af redskaber og strategier eller nye perspektiver, vil de problemer som barnet har, fylde mindre.


Jeg kombinerer ofte Kognitiv adfærdsterapi med sandplay, legeterapi og tegneterapi, da nogle børn har lettere ved at udtrykke sig ved brug af leg og symboler, i kombination med samtale.


Måden jeg inddrager forældre på, er varierende efter behov. I nogle tilfælde kan jeg lave en tydelig trinvis plan for hvad vi kan og skal, og i andre tilfælde er det vanskeligt at vide i udgangspunktet hvilke metoder der kan bruges, og hvilket indhold der bliver i de enkelte sessioner, fordi dette er afhængigt at hvordan barnet responderer.  Marta Maria

 

Min overbevisning er at terapi er for alle. Du fortjener at give dig selv tid til at tale om disse oplevelser, og vi kan arbejde sammen om at komme til et sted, hvor du føler dig mere tilpas i hverdagen. Der er noget uforlignelig ved at kunne snakke med nogen om dagligdagen og de kampe man har, uden at skulle føle sig dømt.

 

Som terapeut er jeg empatisk og anerkendende i min tilgang. Jeg har stor fokus på at skabe en tryg og tillidsfuld relation, og det er vigtigt at etablere et trygt og fordomsfrit rum, hvor du bliver mødt i øjnehøjde, med nærvær, respekt og omsorg, og hvor der er plads til at være dig med alt hvad det indebærer. Det er utroligt vigtigt for mig at du føler dig mødt og forstået. At have en god relation er afgørende for terapien. Samtalerne foregår med den ro, plads og den tilgang du har brug for. Og ligesom at der ikke er nogen mennesker der er ens, så er der heller ikke et terapiforløb der er det heller.

 

I den første samtale vil der være fokus på at få indkredset problemerne, således at der er en fælles forståelse for hvad der er du ønsker at få hjælp med. 

 

For at kvalitetssikre mit arbejde, så deltager jeg på uddannende kurser og modtager løbende supervision.

 

Jeg har bl.a. været på kurser i positiv psykologi, sexologi, Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP), Psykodynamisk terapi, Kognitiv terapi, mm.

 

Jeg arbejder bl.a. med disse emner:

Angst

Bekymringer, fx bekymringer om fremtiden 

Depression

Ensomhed

Graviditet, abort, efterfødselsreaktioner

Klimaændring

Kroniske smerter og sygdom

Parforhold og kærlighedsproblemer

Perfektionisme

Pårørende til syg

PTSD

Selvværd og selvtillid

Selvmordstanker

Selvskade

Stress

Studiemæssige udfordringer, fx studie tvivl, eksamensangst mm

Sorg

Svære livsomstændigheder, fx mobning, fyring, sociale udfordringer etc.

Svære følelser

Spiseforstyrrelse

Tankemylder

Tvangstanker og tvangshandlinger

Tristhed og nedtrykthed

Tro