Angst

Angst

 

Mange har svært ved at beskrive det der kaldes angst, selvom angst også kan diagnosticeres ud fra nogle bestemte kriterier.


Det er ofte ikke så enkelt, at et menneske kort og præcist kan beskrive hvad det er der sker, og for mange er flere former for angst viklet ind i hinanden. Når det sker, at et menneske kan give en præcis beskrivelse af den måde angst griber ind i deres daglige liv, er kognitiv adfærdsterapi (KAT) 1. valgs behandling, og der opnås hurtig bedring, ofte i løbet af 3-8 samtaler. For de mere alvorlige tilfælde af angst skal der ofte suppleres med stabiliserende behandling i en periode, som individuel- eller som gruppebehandling. KAT består af flere typer af redskaber der i rigtigt mange tilfælde effektivt nedbringer angst.  Et eksempel på et redskab rettet mod reduktion af angst kaldes fokusering. Du kan lytte til en kort fokuseringsøvelse herunder:

Det kan være sådan, at angst er kompliceret at behandle væk, fordi der er rigtig mange sider ved livet, der forårsager angst, hele tiden og hver dag, for alle mennesker.  Det kan være, at de mennesker vi har været forbundet med, uden at ville det har ageret så vi har brugt meget tid af vores liv på at være bange. Det kan også være, at vigtige mennesker i vores liv ubevidst har villet skabe usikre følelser hos os for at slippe af med egne følelser af usikkerhed.


Eller angst kan opstå fordi vi har mistet nogen eller noget af værdi for os. Eller måske har vi set sygdom eller andre former for livsbegrænsninger, der har skræmt os, på måder som har sat sig fast.

 

Meget ofte - men ikke altid - er angst knyttet til skræmmende eller overvældende følelser, af rædsel, raseri, stærk uro eller irritation og lignende. Alle er følelser der kan være meget svære at have med at gøre.   Angst er som regel  også koblet med et særligt sæt af tanker og antagelser om os selv.  Angst medfører jævnligt, at vi bliver bange for, om vi aldrig slipper af med at være bange, eller at vi mister forstanden. 


Angst vækker stærke følelser af kontroltab, og nogle gange er det effektivt at se på, hvordan vi kan tage kontrollen tilbage. 

 

Oftest vil jeg lytte til, hvad der kan være årsagerne til, at lige du har angst, fordi det er helt centralt at forstå angstens årsager, for at kunne behandle den rigtigt.