Sorg eller efterladt efter selvmord

Sorg I Efterladt efter selvmord

 

Mange mennesker der mister en nærtstående har det sådan, at de ikke kan vende tilbage til den de var før tabet. Der kan opstå stærke følelser i form af forvirring, vrede og dyb tristhed, måske også skyld. Eller det kan være sådan, at man ikke kan udholde sine følelser, eller føle noget som helst.

 

Mange beskriver, at de har svært ved at melde sig ind i det liv de havde før, fordi de ikke er, som de var tidligere. Mange føler sig alene med den kærlighed de havde til den person som er mistet, og som de ikke ved hvor de skal rette hen. Nogle har haft et kompliceret forhold til den de har mistet som indebærer, at de ikke kun føler kærlighed, men også ambivalens og modsatrettede følelser.

 

Nogle gange bliver venner, bekendte og kolleger bange for at høre, at en nærtstående er mistet, og de trækker sig fra den der er tilbage.  Nogle beskriver dette som dobbeltsorg, de har både mistet levende og døde.

 

Rigtigt mange bliver mødt med fordomme om, hvordan man skal sørge, hvordan man bør have det nu og efter så lang tid, og det kan være særligt smertefuldt både at føle meget stor sorg, og synes, at man gør det hele helt forkert. Der kan også være mange der forventer, at den der føler sorg kommer hurtigt i bedring, og de kan blive skuffede eller fortvivlede over, at det ofte ikke er sådan det er. Det hele betyder, at den der er i sorg kan komme til at stå meget alene.

 

Det kan også være sådan, at der kommer helt nye problemer til som en følge af det hele, i form af  tab af lyst til helt almindelige gøremål eller til at være sammen med andre, og det hele kan blive stærkt forstyrrende i vores liv.

 

Hvis der er flere i familien, der er påvirket af tabet på samme tid, vil det ofte være sådan, at tabet håndteres meget forskelligt. Nogle bliver mere indadvendte, andre det modsatte. Nogle føler meget og andre føler langt mindre. Det kan være svært at føle sig forstået og normal i det unormale, når man bliver mødt på en måde der gør det hele situationen meget mere besværlig.